Začátek v České republice
Začít život v cizině není pro nikoho snadné. Mimo jiné proto, že potřebujete značné prostředky a ještě navíc hrozí riziko, že z neznalosti čas od času zaplatíte mnohem více, než byste museli.

Proto byl v součinnosti s různými zainteresovanými organizacemi založen Czech Open Institute, který má za úkol usnadnit integraci cizinců do českého prostředí.

Všem, kdo se zapojí do kteréhokoliv našeho projektu, poskytneme v průběhu prvního roku pobytu v České republice bezplatné konzultace v rozsahu 5 hodin ročně.

Poskytneme Vám také veškerou další nutnou součinnost:
  • pomůžeme vám získat dlouhodobé vízum, mimo jiné zabezpečíme potřebné české doklady,
  • zapojíme vás do různých pracovních a podnikatelských projektů,
  • zajistíme ubytování odpovídající vaší úrovni,
  • pomůžeme s nostrifikací vašeho dosavadního vzdělání (uznání vaší střední či vysoké školy),
  • připravíme vás ke studiu na vysoké škole,
  • poskytneme vám bezúročnou půjčku až 150000 Kč pro usnadnění začátků v novém prostředí (dětem jen v poloviční výši)
  • nabídneme vám kurzy českého jazyka a kurzy seznamující s historií a životními zvyklostmi české společnosti.
Rambler's Top100 ???? - ???????